KRISTINA HREVUŠOVÁ

Slovakia

The place that existed is where nothing will exist anymore and a place I can’t go back to. The time is stopping in the middle of time. It is expanded in a vacuum.
Explosion in a slow motion. Sticky fluid suddenly filling the space which was unifillable before. Outside. Inside too. The liquid is becoming me and I am becoming the liquid. I’m dying in the middle of each process of becoming. I give birth to myself. Other is other, I am I. Unless I am the other. repeating itself. Synchronising with the invisible world and constantly updating.
Appearing as a something taken out of the concept of being one you have to fit into the concept of being others. Having to fit into concepts made long before you. And becoming a victim of your own. You are adjusting your form to be able to survive on this planet which is in the whole of a space which is not this planet. And yet the inhabited (body) is the one thing we all have in common some of us feel a repulsion (from the bodies we inhabit). And we are perceiving ''I'' as the only whole we inhabit , closed into oneself yet still completely naked.
Getting born is the first traumatic human or nonhuman experience, and also the first contact with the world, which is often forgotten and suppressed yet it affects the subsequent existence and the system of solving one’s life complications. By depicting this transcendental experience in different ways I remind of its importance, how we found ourselves here and what we all have in common. I try to remind and enrich the real experience through a fictional representation. I understand birth as a metamorphosis that repeats itself in
many different ways in a person's life (through growing up, transcendental experiences, understanding, knowledge, connection, trauma, death..)

Tina Hrevušová (1998) študovala na UMPRUM a momentálne pokračuje štúdiom na AVU v Prahe. Vo svojej tvorbe prechádza cez kresbu a maľbu k soche a inštaláciam, viaceré techniky spája s performance, kde sa všetky postupy viažu a doplňujú svoj obsah, morfujú sa jedno v druhé. Pomocou nástroja imaginácie sa snaží hľadať nové cesty na prežitie a vnímanie sveta. Pracuje s dekonštruovaním ľudskej identity a vytváraním novej, ktorá sa zrieka ľudskej podoby a často sa zameriava na konkrétne emócie alebo metaforicky
vyjadrené psychické procesy mysle, vytvára osobné mytológie. Pracuje spôsobom research through experience, na mnohé z jej diel musíme nazerať v kontexte celej jej umeleckej praxe ー navzájom na seba nadväzujú, odpovedajú si, konštruujú a dekonštruujú sa. Sú zážitkové a často efemérne. Pojíma identitu ako formu energie ktorá má vlastosť a úlohu rozvýjať sa a transformovať. S telesnosťou pracuje ako s materiálom ktorý je schopný samoregenerácie a rozkladu. Telesný povrch funguje ako schránka ktorú pretvára na kostým a nesie tým rovnako dôležitú úlohu, ovplyvňujúcu náš prejav a možnosti fungovania. Cez určitú teatrálnosť svojich prác vytvára prostredie ktoré nás oddeluje od každodennej reality a zároveň vťahuje do novej čo vytvára mnoho dvojznačných významov, v ktorých divák môže hladať svôj vlastný zmysel.
Kombinuje veci neviditeľné s bijúcimi do očí, telesné a nepríjemne s roztomilou estetikou. Inšpiruje sa životom neľudských organizmov, hmyzom, nevedomou myslou, rečou snov, anatómiou, pocitom abjectu, strachu a diskomfortu.
Zaujímajú ju priestory medzi rečou, traumou, monstrozitou a imagináciou inakosti.

Membrane

I was left open they ate me

postmama animation

FONTANA audio

Butterfly Effect - Deziluze

BUTTERFLY EFFECT