KRISTINA HREVUŠOVÁ

Slovakia

Tina Hrevušová (1998) študovala na UMPRUM a momentálne pokračuje štúdiom na AVU v Prahe. Vo svojej tvorbe prechádza cez kresbu a maľbu k soche a inštaláciam, viaceré techniky spája s performance, kde sa všetky postupy viažu a doplňujú svoj obsah, morfujú sa jedno v druhé. Pomocou nástroja imaginácie sa snaží hľadať nové cesty na prežitie a vnímanie sveta. Pracuje s dekonštruovaním ľudskej identity a vytváraním novej, ktorá sa zrieka ľudskej podoby a často sa zameriava na konkrétne emócie alebo metaforicky
vyjadrené psychické procesy mysle, vytvára osobné mytológie. Pracuje spôsobom research through experience, na mnohé z jej diel musíme nazerať v kontexte celej jej umeleckej praxe ー navzájom na seba nadväzujú, odpovedajú si, konštruujú a dekonštruujú sa. Sú zážitkové a často efemérne. Pojíma identitu ako formu energie ktorá má vlastosť a úlohu rozvýjať sa a transformovať. S telesnosťou pracuje ako s materiálom ktorý je schopný samoregenerácie a rozkladu. Telesný povrch funguje ako schránka ktorú pretvára na kostým a nesie tým rovnako dôležitú úlohu, ovplyvňujúcu náš prejav a možnosti fungovania. Cez určitú teatrálnosť svojich prác vytvára prostredie ktoré nás oddeluje od každodennej reality a zároveň vťahuje do novej čo vytvára mnoho dvojznačných významov, v ktorých divák môže hladať svôj vlastný zmysel.
Kombinuje veci neviditeľné s bijúcimi do očí, telesné a nepríjemne s roztomilou estetikou. Inšpiruje sa životom neľudských organizmov, hmyzom, nevedomou myslou, rečou snov, anatómiou, pocitom abjectu, strachu a diskomfortu.
Zaujímajú ju priestory medzi rečou, traumou, monstrozitou a imagináciou inakosti.

Miesto ktoré existovalo a kde už nič viac existovať nebude, miesto kam sa nemôžme vrátiť. Čas zastáva uprostred času, expandovaný vo vákuu. Explózia v spomalenom zábere. Lepkavá tekutina vypĺňa priestor ktorý predtým nebolo možné zaplniť. Zvonka aj z vnútra. Tekutina sa stáva mnou a ja sa stávam tekutinou, zomieram uprostred procesu stávania sa. rodím seba. Iné je iné, ja som ja. Pokiaľ - Ja som to iné. Neustále sa opakujúce. Synchronizujem sa s neviditeľným svetom a konštantne prispôsobujem. Javí sa to ako koncept bytia sebou ktorý musí zapadať do konceptov niekoho iného, vytvorených dávno predomnou. A stávania sa obeťou konceptu vlastného.
Prispôsobujem svoju podobu aby som bola schopná prežiť na tejto planéte. A telo ktoré obývame je jedna vec ktorú máme spoločnú no stále sa ho stránime.
Vnímame ja ako jediný celok ktorý obývame. Narodenie sa je považované za prvú ľudskú aj neludskú traumatickú skúsenosť, prvý kontakt s vonkajšim svetom, ktorý býva zabudnutý a potlačený, no stále ovplyvňujúci našu exisenciu a systém poďla ktorého vnímame náš život. Zobrazovaním tejto transcendentalnej skúsenosti rôznymi cestami pripomínam jej dôležitosť, to ako sme sa tu ocitli máme všetci spoločné. Rozumiem narodeniu ako metamorfóze ktorá sa opakuje v rôznych podobách v živote , cez dospievanie, vedomosti , skúsenosti, spojenia, traumu, smrť...

Membrane

I was left open they ate me

postmama animation

FONTANA audio

Butterfly Effect - Deziluze

BUTTERFLY EFFECT