LUCIA ČARNECKÁ

Slovakia

Lucia Čarnecká sa zaoberá využitím sochárskych postupov a techník v digitálnom prostredí a performance. Čo je vlastne identita? Ako sa vnímame sami a ako nás vidia druhí? Čo nás spája? To je jedna z dominantných tém jej diel v posledných rokoch, nad ktorou uvažuje vo vzťahu k soche ako takej.
Na soche ako médiu ju zaujímajú nové formy, techniky a presahy od materiálnych k virtuálnym a performatívnym. Vo svojom výskume sa zameriava na posun od klasicky hmatateľného média do digitálneho a jej hlavným zobrazovacím prvkom je hologram. Svoje diela zbavuje tak podstatného materiálu a robí ho istým spôsobom neuchopiteľným. Celú podstatu klasického sochárstva, modelovania a práce s materiálom konfrontuje s absolútnou nehmotnou formou a technikou. Pritom práve to klasické “modelovanie” je stále v jej dielach prítomné a túto časovosť a procesualitu vnáša aj do svojich digitálnych situácií a mizanscén.