Hľadáme dobrovoľníkov pre hradby 2019/Crew wanted!

22 May 2019

Ak chceš vypomôcť na tohtoročnom festivale, sem sa:
https://forms.gle/r9XycP84KH8unewn7
Prihlasuj sa pokiaľ možno najneskôr do 9.6.2019.
Následne ťa bude budeme kontaktovať s bližšími info.

Prosíme prečítaj si nižšie uvedené info a podmienky:
Na prípravách budeme makať na mieste už skoro 2 týždne pred festivalom, stačí keď sa
k nám pripojíš pred eventom. Ak máš záujem stať sa súčasťou dobrovoľníckej crew,
vyplň prosím vyššie uvedený záväzný prihlasovací FORMULÁR​. Ak sme už s tebou na
dobrovoľníctve dohodnutí, nie je nutné formulár vypĺňať, ale uľahčíš nám tým spresnenie
niektorých podrobností, ktoré sme možno doposiaľ nestihli prebrať​.

Pre dobrovoľníka bude zabezpečené:
* odmenou dobrovoľníka je samozrejme vstupenka na festival, určité voľno na
festivale a možnosť pozrieť si časť festivalového programu (cca polovicu času
helfneš ako dobrovoľník a polovicu máš voľno).
* ak vieš byť k dispo flexibilne počas festivalu nielen napríklad 1 deň, chystáme pre
teba tričko Crew ;)
* časový harmonogram sa dohodne v rámci konkrétnych teamov podľa pozícií
pred festivalom.
* v neposlednom rade stojí možnosť stretnúť veľa zaujímavých ľudí s podobným
náhľadom na svet; účinkujúcich, umelcov a prepojiť sa :)
* pre dobrovoľníkov bude k dispo kemp priamo v areáli kaštieľa a niekoľko
menších a väčších miestností priamo v kaštieli (potrebné priniesť si spacák a
karimatku), samozrejme bez poplatku. Na kaštieli je murované aj mobilné WC.
Sprchu by malo byť možné využiť tiež.
* počas služieb dostaneš kupóny, za ktoré si v kaštielnej kuchyni budeš môcť
vybrať jedlo podľa tvojej preferencie (budeme mať vege, vegan aj mäsové
záležitosti) a kávu/čaj/nealko.

Od dobrovoľníka sa očakáva, že:
* bude dodržiavať rozvrh dobrovoľníckych zmien a dostaví sa na miesto podľa
časového harmonogramu alebo za seba pošle náhradníka. V prípade akejkoľvek
prekážky, či problému nastúpiť na svoju pozíciu, vopred upozorní svojho
prideleného koordinátora sekcie dobrovoľníkov.
* je flexibilný a pripravený v rámci svojich možností pomôcť vo výnimočných
situáciách, nebojí sa improvizácie a samostatnosti. Počas voľného času je
dostupný „na telefóne“, pokiaľ by nastala výnimočná situácia a časový rozvrh by
sa musel zmeniť (nech sa veci plánujú ako chcú, festival je holt živý organizmus
:).
* je čestný a svedomitý, k dobrovoľníckej práci pristupuje zodpovedne. Je
tolerantný voči ostatným dobrovoľníkom.
* reprezentuje festival a spoluvytvára unikátnu atmosféru eventu.

Ak by si náhodou z vážnych dôvodov na festival alebo na svoju zmenu nevedel nastúpiť,
je potrebné si zabezpečiť náhradníka, inak festivalu a ostatným dobrovoľníkom
spôsobíš komplikácie.
Ideálne, ak sa vieš dostaviť už v stredu 3.7. -> organizačné prípravy, zoznámenie s
ľuďmi, areálom a večerné posedenie.
Pri stánku so vstupenkami a registráciou (bude k dispozícii od štvrtku poobedia) si
treba vyzdvihnúť identifikačné náramky + kartičky (nosiť na viditeľnom mieste) a kupóny
na občerstvenie (alebo ti tieto budú pridelené tvojím koordinátorom).
Prípadné podrobnejšie pokyny zašleme s blížiacim sa termínom festivalu.

Ďakujeme a vidíme sa na kaštieli!