Info Jablonica

4.-5.-6.7.2024 (štvrtok, piatok a sobota)
Kaštieľ Apponyiovcov, Jablonica 238 (Slovensko)

48°36'49.3"N 17°25'13.9"E

UPOZORNENIE:
Kaštieľ je momentálne v procese pamiatkovej obnovy a je v štádiu "stavby" - pred vstupom do objektu sa musí každý návštevník zapísať a potvrdiť, že si uvedomuje túto skutočnosť a vstupuje do objektu je na vlastné nebezpečie. Návštevníci podujatia berú na vedomie, že usporiadateľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené na majetku a zdraví návštevníkov.

Z každej zakúpenej vstupenky bude určitá suma venovaná na obnovu kaštieľa.

Brány festivalu aj kempu sa otvárajú vo štvrtok 4.7.2024 o 15:00.

Doprava

Automobil

Parkovanie priamo za kaštieľom (bude vyznačené)

Verejná doprava

ubian.sk alebo cp.sk

Ubytovanie

k dispozícii bude "stanové mestečko" priamo pri kaštieli. Ubytovanie je možné nájsť aj v Senici.

TAXI

Taxi Jablonica (možnosť platby kartou)
+421951911716
+421905832863

taxisenica.sk
0944573019
0944425452
0919202240

ackotaxi.sk
0919447799

taxiandysenica.sk
0911987200

Taxi Karlík
0949225622

Sprchy

budú k dispozícii pri futbalovom ihrisku, hneď kúsok vedľa stanového mestečka.

Jedlo/nápoje

Priamo na kaštieli sa bude dať zakúpiť káva, pivko, vínko, nealko nápoje, jedlo pre vegánov, vegetariánov aj mäsožrútov.

Platby

Na mieste budú prijímané platby iba v eurách, ako je predaj jedla/nápojov/merch. Platba iba v hotovosti.

Vstupenky

Predpredaj

--> https://www.hradbysamoty.org/tickets

Vstupenky na mieste

festival ma benefičný charakter a časť výťažku je stále venovaná danej pamiatke na proces revitalizácie objektu.
Na mieste 3 dňový lístok 80 €
štvrtok 40 €
piatok 40 €
sobota 40 €

Zvieratá

Môžete si svojich domácich miláčikov vziať so sebou, je však potrebné si na nich dohliadnuť a dbať na čistotu. Každý majiteľ je zodpovedný za svoje zviera.

Deti

Pokiaľ ste už rodičmi a chcete si svoje ratolesti vziať na festival so sebou, deťom do 15 rokov bude umožnený vstup na festival zdarma v sprievode rodičov, pokiaľ tak uznáte za vhodné. Deti od 16-18 rokov v sprievode rodičov za 50 % ceny vstupenky.

Ostatné

Majte prosím na pamäti, že sa festival odohráva v priestoroch historického objektu, preto vynášajte odpad len do miest k tomu určených. Nepohadzujte kelímky od nápojov a cigaretové nedopalky voľne po areále, ani iným spôsobom nepoškodzujte priestor. Veríme však, že návštevníci tohto festivalu sú dostatočne kultúrne uvedomelí.
Návštevníci zakúpením vstupenky berú na vedomie, že usporiadateľ nezodpovedá za poškodenie, stratu alebo krádež akéhokoľvek majetku návštevníkov napr. stany, predmety v nich odložené, predmety, ktoré majú pri sebe alebo na sebe.

Odporúčame pevnejšiu obuv, nakoľko kaštieľ je v procese rekonštrukcie.

Vstupom na podujate sa stáva každý návštevník dočasným členom občianskeho združenia ArcArt počas konania festivalu a súhlasí s podmienkami združenia.

Občerstvenie si môže každý člen člen združenia ArcArt zakúpiť za dobrovoľný príspevok.

Festival ma benefičný charakter a časť výťažku je venovaná danej pamiatke na proces revitalizácie objektu.

O kaštieli

Apponyiovský kaštieľ v Jablonici
Pôvodný kaštieľ, ktorý pochádzal podľa archívnych záznamov z konca 16. storočia, vyhorel počas tureckého vpádu v roku 1663. Terajší kaštieľ bol vybudovaný po roku 1663 v barokovom slohu. Jedná sa o dvojposchodovú budovu s troma krídlami, na hlavnej fasáde s dvoma štvorbokými nárožnými vežami. Z parkovej časti má kaštieľ štvorosový rizalit s veľkým barokovým vstupom. Fasáda stavby bola upravená v sedemdesiatych rokoch 18. storočia v barokovo-klasicistickom slohu. Reštaurovaný a čiastočne prestavaný bol kaštieľ v roku 1897.
Po definitívnom odsťahovaní grófskej rodiny kúpil kaštieľ v roku 1928 Cyril Zbořil z Přerova na Morave. Vzhľadom na nehospodárne zaobchádzanie s majetkom Olomoucká banka, v ktorej bol Zbořil zadĺžený, prevzala tento majetok a v máji 1935 predala kaštieľ s príslušenstvom a parkom Hospodárskemu družstvu v Senici na skladovanie obilia.
Kaštieľ do vojny slúžil ako sýpka a počas vojny tu bolo ubytované nemecké vojsko. Po vojne bola budova prispôsobená potrebám základnej školy. V roku 1968 bola postavená nová budova ZDŠ a kaštieľ bol uvoľnený a predaný štátnemu podniku Zberné suroviny, ktorému slúžil ako ústredný sklad kože a peria. Na jesen roku 1988 sa podarilo MNV bezodplatným prevodom získať hospodársku časť naspäť a obec tu zriadila Podnik obecného zastupiteľstva. Kaštieľ sa vzhľadom na napätú politickú situáciu v roku 1989 prevodom nepodarilo získať. Po politickej zmene prišlo k úprave majetkovo-právnych vzťahov a kaštieľ zostal v súkromných rukách.

O záchranu kaštieľa sa pokúša občianske združenie Útulný Domov
http://kastieljablonica.sk/