Kontakt

Máte otázky? Napíšte nám!

hradbysamoty@gmail.com – info
booking.hradbysamoty@gmail.com – booking

Hradby Samoty festival organizuje občianske združenie ArcArt, Považanova 4, 841 02 Bratislava, registrované na MV SR pod č. VVS/1-900/90-510 02, IČO: 50821865