Prednáška: Paleolit & Moravianska Venuša

25 máj 2019

V spolupráci s trnavskými pamiatkármi sme si pre Vás pripravili edukatívne spestrenie programu, ktoré si lokácia tohtoročného festivalu vďaka svojej histórii priam žiada - prednášku o paleolite.

Staršia doba kamenná – paleolit (2,5 miliona až 10 000 pred kr.) je obdobím, keď sa na scéne objavil človek dnešného typu Homo Sapiens Sapiens. Ovládnutie ohňa, výroba nástrojov, prvé obydlia, ale i vznik umenia, počiatky obchodu, či ťažby surovín. To bol svet lovcov a zberačov, ktorého podobu nám približujú archeologické nálezy ich materiálnej kultúry i prejavy vyspelého umenia.

Moravany nad Váhom patria k jednej z mála významných paleolitických lokalít na území Slovenska. Predstaviteľom tzv. gravettienskej kultúry, ktorí tu mali svoje sídliská, vďačíme za najstarší prejav umenia na Slovensku - Moravianskej Venuši. Cieľom prednášky je snaha priblížiť spôsob života, prírodné podmienky a duchovný svet paleolitického človeka, ktorý i dnes prežíva pod tenkou vrstvou civilizácie a v našich inštinktoch, či pocitoch....

Kedy? piatok 5.7. o 14:00