Komentovaná obhliadka kaštieľa

7 Jun 2019

Kaštieľ v Moravanoch nad Váhom je v mysli verejnosti zapísaný ako významná pamiatka renesančnej architektúry na Slovensku. V minulosti však paradoxne až tak významný nebol. Moravany neboli sídlom zemepanského rodu a kaštieľ slúžil najmä pre účely správy panstva. Zároveň symbolizoval prítomnosť zemepána na panstve. Významné kaštiele sa v minulosti neustále prestavovali podľa dobového vkusu, avšak moraviansky kaštieľ sa vďaka okrajovému významu zachoval v renesančnom výraze, s minimom prestavieb a ďalších úprav. Vzhľadom k vyvýšenej polohe nemožno na tomto mieste vylúčiť ani existenciu stredovekého hrádku. Najstaršia písomná zmienka o kaštieli pochádza z roku 1639, avšak vzhľadom k jeho vyvýšenej polohe nemožno na tomto mieste vylúčiť existenciu stredovekého hrádku. Kaštieľ dali postaviť vtedajší majitelia panstva Thurzovci. V 17. a 18. storočí kaštieľ patril rodu Čákiovcov, ktorí pristavali kaplnku a hospodárske budovy na nádvorí. V 19. storočí kaštieľ vlastnil rod Motešických a na konci 19. storočia podnikateľská rodina Zedwitzovcov, ktorí dali vo vysokej atike renesančného, pôvodne dvojpodlažného kaštieľa, vybudovať ďalšie podlažie. V druhej polovici 20. storočia prešiel kaštieľ z dnešného pohľadu spornou adaptáciou na rekreačné stredisko pre slovenských výtvarníkov. Pôsobenie výtvarníkov obohatilo kultúrny život obce. Na začiatku 21. storočia kaštieľ získali veľmi nezodpovední zahraniční vlastníci, ktorí sa o objekt nestarali a nechali ho pustnúť. Kaštieľ sa z tejto rany osudu doteraz úplne nespamätal avšak, nový majiteľ má záujem dominantu Moravian nad Váhom opäť obnoviť.

Pri našej prehliadke si predstavíme históriu a stavebný vývoj kaštieľa. Zároveň si predstavíme tu aplikovaný spôsob obnovy historických budov v období socializmu, ktorá nebola k pamiatkam veľmi šetrná.

5.7.2019 (piatok) o 14:30 - stretko pred kinom