David Hangonyi & Marcus Oliver Obert

Slovakia

David Hangonyi

Ako fotograf a umelec sa zameriava na post produkčnú manipuláciu a medialitu fotografie inšpirovanej realitou. V súčasnosti študuje na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde sa snaží prekročiť hranice tradičnej fotografie a preskúmať oblasti multidisciplinárnych a multisenzorických inštalácií.

Jeho umelecký proces a pevné presvedčenie o sile experimentovania a inovácie má za cieľ bezproblémovo spájať technológie a kreativitu s cieľom vytvárať netradičné vizuálne skúsenosti. Ako umelec sa neustále snaží objavovať nové techniky a preskúmať neobjavené územia fotografie, pričom do svojej práce inkorporuje rôzne média a techniky s cieľom vytvoriť multidisciplinárne inštalácie, ktoré pracujú s vrstvami priestoru, času, zvuku aj obrazu.

Marcus Oliver Obert

Študent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.
Na Katedre fotografie a nových médií sa venuje syntéze statického a pohyblivého obrazu s ambíciou vytvorenia autorského rukopisu, ktorý má komunikovať témy prežívania, identity a definície priestor so zvukovými a inými multisenzorickými zásahmi. Koncepty jednotlivých prác inklinujú k multimediálnym rovinám snímaného obrazu s túžbou vtiahnuť diváka, ovládnuť jeho pozornosť a zároveň prekročiť tradíciu bežnej prezentácie. Princíp tvorby vychádza z klubovej kultúry, ktorá metaforicky analyzuje zhluk spoločných znakov medzi autorom a publikom.
Medzi hlavné znaky patrí úderná, priama a často až agresívna vizualita, ktorá skúma realitu v neustálej distorzii. Zásadnou sa stáva univerzálnosť' jednotlivých
prác, kde ako autor otvára témy, ktoré sú schopne vystúpiť zo subjektivity a sú aplikovateľne na jednotlivca v publiku.