Michaela Prablesková

Slovakia

Michaela Prablesková je študentkou v Ateliéri intermédií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Aktuálne ju najviac ju fascinuje fotografia, odlievanie rôznych hmôt pomocou silikónových foriem a zbieranie zbytočných vecí. Tematicky čerpá predovšetkým zo svojho vnútorného sveta a osobného prežívania. Zamýšľa sa nad otázkami identity, pamäte a nostalgie. Fascinujú ju alternatívne verzie reality, situácie, ktoré sa nikdy nestali, alebo príbehy, na ktoré si už nikto nepamätá. Jej tvorba je pokusom lepšie pochopiť svet a jeho pravidlá.
Do svojej tvorby rada vkladá prvky humoru. Zaujíma ju tiež interakcia s divákom a prenesenie diela mimo priestor galérie- skúmanie hranice, kedy sa niečo ešte dá považovať za umelecké dielo a kedy už nie. Absolvovala ročný študijný pobyt v angažovanom feministickom ateliéri Kateřiny Olivovej a Dariny Alster na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Svoju tvorbu vystavovala napríklad na kolektívnej výstave Rozptyl, v Modranskom Sirotinci, Pistoriho paláci či festivaloch Tehláreň a OFF Bratislava. Je absolventkou Sokratovho inštitútu.
Okrem výtvarného umenia sa venuje aj literatúre a scenáristike.