Marco Rapant

Slovakia

"Zachytávam energiu, vibrácie a podnety môjho blízkeho aj vzdialenejšieho okolia, zaznamenávam ich na papier, najčastejšie tušom. Médiami sa neobmedzujem - tvorím v rôznych presahoch, no snažím sa držať plynutia chvíle - ťahu línie, čiary. Zameriavam sa hlavne na prírodu, keďže v nej vidím najčistejšiu formu slobody. Pokúšam sa spájať vedecké myslenie s mystickým."