Erik Dráb

Slovakia

"Pôsobím na poli maľby, kresby a muralizmu. Tvorím v cykloch striedavo vo viacerých médiách. Vo svojich dielach často prepájam archaické aspekty ľudstva s dalekou budúcnosťou. Odzrkadlujú sa v nich aj fenomény hyperpriestoru, open sourcingu, nomádstva, freetekno subkultúry a v poslednej dobe aj osobnejšie témy. Paralelne sa venujem aj zbieraniu ázijskej keramiky, čiapok a opatrovaniu Bonsaiov, z čoho pramení aj moja záľuba v klonovaní stromov, kaktusov a sukulentov a ich následnom vysádzaní v prírode.

Študoval som na UMPRUM v Prahe (Ateliér Ilustrace u Juraja Horvátha), FaVU v Brne (Malba 2) a momentálne pôsobím v ateliéri Grafiky a Experimentálnej tvorby na FUTUKE v Košiciach (Ateliér Petra Rónaia, Svetlany Fialovej a Borisa Sirku) "