TOMÁŠ DEÁK

Slovakia

Tomáš Deák, je aktuálne študentom ateliéru keramiky na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

"S hlinou som sa zoznámil už počas základnej školy.
Na strednej škole ŠUP Jozefa Vydru som na keramike k hline pristupoval skôr hravou metódou.
Zisťoval som, čo mi v tomto médiu vyhovuje.
Vysokou školou nadobúdam rozhľad aj v myšlienkovej interpretácií.
Snažím sa spájať ideu s materiálom a učím sa zaznamenať do hmoty to, čo sa mi zdá nevysloviteľné.
Reagujem na situácie, ktoré sa ma týkajú, alebo sa snažím spracovať pocity, ktoré práve zažívam.
Touto metódou rád pracujem s úžitkovou keramikou a experimentujem s realizovaním výtvarných objektov z keramiky.
Tie spájam s ďalšími výtvarnými médiami a technickými prvkami, akými sú napríklad komponovanie zvuku a svetla v hmote, alebo využívanie digitálnej technológie 3D modelovania.

Okrem keramiky sa venujem aj fotografii a hudbe.
Počas štúdia na vysokej škole som spoznal množstvo zaujímavých ľudí a vďaka tomu sa mi naskytlo niekoľko umeleckých spoluprác, kolektívnych výstav, alebo hudobných podujatí. Postupne sa teda učím komunikovať so širším okolím prostredníctvom mojej tvorby.
Pomáha mi to vymedziť sa, lepšie si uvedomiť “kto som a kam smerujem” aj mimo školy."
TD