Ľubomíra Sekerášová

Slovakia

"Každodenné záznamy, imaginatívny symbolizmus, odkazy na sci-fi, osobné mytológie, paranoje, evolučné anomálie sú tvorivé východiská, ktoré sa bytostne spájajú s mojim médiom kresby a maľby.
Pracujem s kolážou, dekolážou a skúšam kombinácie rôznych techník. Vyjadrujem sa aj objektovo. Najvýraznejším z pracovných postupov je kresba guľôčkovým perom a fixami na veľkých plochách. No najčastejšim je samotná klasická maľba a kresba, ktorá je pre mňa najdôležitejšia
Témy si vyberám bez zásadných univerzálnych či spoločensko-kritických ambícií. Hľadám vo vodách vlastného sveta, v ktorom sa prirodzene miešajú vonkajšie a vnútorné podnety a sklon k archetypálnym obrazotvorným námetom (hory, rieky, stromy). Kombinujem osobné a anonymné zážitky, nájdené fotografické obrazy, každodenné banality so sci-fi fascináciami, introspektívne autoportréty s krajinkami miest, ktoré by som rada navštívila. Civilné figurálne výjavy zasadzujem do neobvyklého prostredia prírody. Vychádzam aj s osobných paranojí a desivých zážitkov mňa a mojich známich."

“Zaujíma ma a až fascinuje neurčitosť situácie, strácanie sa v priestore a svetle, očné klamy všade okolo a neistoty. Vizuálne krásne scény plné otáznikov, premien, strachu a bolesti, ktoré sa po vizuálnej stránke bránia klišé. Bizarnosť a veci pod povrchom. Sústredenie sa na prepojenie romantických scén, paranoje, melanchólie, strachu a prázdna. Fascinácia cudzími druhmi. Drsný svet nákladných lodí, uvažovanie nad krásou existencionalizmu a Rilkeho téza: “Krása je posledný závoj skrývajúci pred našimi očami rýdzu hrôzu. Všetky dojmy a mnoho tém spojených týmto uvažovaním.”

Ľ.S.