LITERARY WORKSHOP (in Slovak language)

24 Jun 2019

„Slová boli pôvodne kúzlom a dodnes si zachovali mnoho zo svojej čarovnej sily,“ vravieval Freud.
Pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť čarovať so slovami sme si tento rok na Hradbách pripravili literárny workshop.
Dozviete sa ako prepojiť pocity s obrazmi, slová s víziami a metafory so zmyslami.
V prvej časti workshopu sa ponoríte do „autopísania“, pri ktorom dáva autor voľný priebeh svojim myšlienkam a fantáziám.
Druhá časť bude zameraná na performatívne interpretovanie textov, teda prácu s vlastným telom a emóciami.
Nebojte sa priniesť texty vyhrabané zo šuplíku alebo poznámok v telefóne.
Osobná iniciatíva je viac než vítaná.

Kedy? PIATOK/FRIDAY 5.7.2019 15:00 - 16:00
Kde? Chill-out – SALÓNIK / LOUNGE