Nataša Bošková

Slovakia

Nataša Bošková, currently studying master of photography and new media department at Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Slovakia, with Erasmus experience in Ghent, Belgium at Royal Academy of Fine Arts KASK and Conservatory.
In her actual conceptual work, she's dealing with the symbiosis of living creatures, their mutual relationship, dependence. The touch, ways of communication and connection of living organisms and their mutual exchange of energies became important in her work. Exploring photography as a medium, experimenting with other media, sound, or film, to evoke
a feeling or support the idea of communication between living creatures on the earth is her main focus.
Working as an event photographer, capturing festivals, exhibitions, weddings and shootings of series or movies, marginally also portraits and fashion.

BECOMING ANIMAL
Zaoberanie sa symbiózou živých tvorov, ich vzájomným vzťahom, závislosťou. Dotyky, spôsoby komunikácie a spojenia živých organizmov a ich vzájomná výmena energii a komunikácia, či rozličné vnímanie reality sú podstatné. Prostredníctvom skúmania komunikácie vysoko citlivých zvierat - koní a dokumentovania hipoterapie pomocou rôznych technologických zariadení sprostredkovať emócie, ktoré vznikajú pri výmene energie medzi zvieratami, a rozprúdiť myšlienky o tom, či sa vizuálne umenie alebo zvuk dajú využiť na narušenie hierarchického postavenia ľudí voči zvieratám, ktoré nie sú ľuďmi. Ide o inštaláciu, v ktorej analytickým spôsobom kombinujem vizuálne záznamy vyhotovené termokamerou,
360-stupňovou kamerou, s fotografiami a zvukovými záznamami zo stetoskopu a geofónu, ktoré sú inšpirované zmyslami koní. Dôležitým sa stáva dotyk medzi dvoma živými tvormi, konkrétne medzi človekom a koňom, pri ktorom dochádza k výmene energií, zaznamenaných termokamerou a na citlivom fotografickom papieri. Práve zmyslovosť zvierat a schopnosť neverbálnej komunikácie, vzájomného vnímania, nám pomáha zaradiť sa medzi ostatné zvieratá v prírode, ako do spoločnosti, ktorej sme súčasťou.

Pohanský a keltský kalendár bol založený na lunárnom cykle. Každý rok pozostával z 13 mesiacov a každý mal 28 dní (to je dĺžka jedného mesačného cyklu).
V tarote je 13. kartou Veľkej arkány "Smrť" alebo " Smrtka". Na prvý pohľad to môže znieť negatívne. Väčšina z nás však nesprávne chápe, čo smrť znamená.
Žijeme vo svete, ktorý má nekonečný cyklus života, smrti a znovuzrodenia. Príroda kvitne, umiera a v ďalšom období opäť vyklíči.
Smrť znamená zbaviť sa vecí, zvykov a obáv, ktoré vám už neslúžia, zhodiť vrstvy a kožu, aby ste mohli rásť a transformovať sa. Význam čísla 13 teda okrem numerológie zahŕňa aj zmenu a znovuzrodenie. 13. arkán v Tarot de Marseille symbolizuje v mnohých prípadoch koniec jednej fázy, ktorá vedie k začiatku inej.
V tarológii táto karta označuje metamorfózu. Prináša so sebou začiatok novej éry a označuje začiatok prechodu. V tomto ohľade je 13. arkán veľmi často pozitívnou tarotovou kartou, ktorá ponúka možnosť posilniť svoje šťastie alebo využiť novú príležitosť.