Lukáš Karaba

Slovakia

Lukáš Karaba je vizuálny umelec a grafický dizajnér. Vo svojej tvorbe sa venuje výskumnej práci v oblasti ontológie a entomológie, so zameraním na porozumenie vnímania (ne)ľudských bytostí. Jeho práca sa sústreďuje predovšetkým na svet hmyzu, budovanie si vzájomných vzťahov s týmito druhmi, a kladenie si otázok ako chápať svet z viacerých, heterogénnych perspektív.
Dôležitou súčasťou jeho práce je tiež telo. Je to forma, ktorá nám ponúka kontakt so svetom. Sprostredkúva nám ho však len v obmedzenej podobe – vymedzuje nám porozumenia na základe svojich fyziologických vlastností. Ako asi vníma svet cikáda, motýľ či včela? Ako vidia, cítia? Vieme uchopiť ich svet skrz ich fyzické telo?
Poznáme svet tak, ako sa javí nám. Nie im.

Self
Fortune
Teller

"Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo je obloha modrá? Alebo či skutočne robíme slobodné rozhodnutia?
Výskum založený na ontológii ma priviedol k zamysleniu sa nad podobnými otázkami, aby som lepšie pochopil do akej miery som schopný posunúť svoje vnímanie a myslenie. Verím, že lepším pochopením toho ako funguje naše vnímanie, môžeme dosiahnuť kvalitnejšie uvedomenie si našej pozície vo vzťahu k svetu.

Nástrojom projektu je logika zvedavosti využívajúca veštenie, pri ktorom očakávate že sa dozviete niečo o vašej povahe.
Ťahaním otázok a zbieraním odpovedí sa tak môžete stať jednou z troch hlavných postáv vytvorených na základe ontologického idealizmu a materializmu.
Skrz osobnú skúsenosť seba-veštenia by sa mal spustiť váš tok myšlienok o odlišnom vnímaní vlastného bytia vo vzťahu k svetu a jeho podmnožín."