Matej Fabian

Slovakia

V rokoch 2005 až 2011 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na Katedre maľby a iných médií v IV. Ateliéri profesora Ivana Csudaia. Od 2011 do 2014 absolvoval doktorandské štúdium u doc. Stanislava Bubána v Kabinete kresby. V roku 2014 získal druhé miesto v súťaži VÚB Maľba a bol finalistom ceny Nadácie NOVUM. V roku 2010 bol za Slovensko nominovaný na Henkel Art Award. Jeho dielo je zastúpené v zbierkach Slovenskej národnej galérie, Galérie mesta Bratislavy a v súkromných zbierkach v Rakúsku, Chorvátsku, Českej republike, Dánsku, Francúzsku, Nemecku, USA a Rusku. Žije a tvorí v Bratislave. K umeniu pristupuje ako ku problému rozličnej, tekavej povahy, ktorého fluidita sa prejavuje v prelievaní z témy do témy, či média do média.... dôležitý je proces a vzťahová súvislosť (k priestoru, vizuálu, či sérii)... v poslednom období majú jeho výstupy okrem maľby charakter site- specific projektov či samostatných objektov.

A7 VIZITA / Matej Fabian

Matej Fabian Dystopian Prophecy