Info (jelšava)

14.-15.16.7.2022 (štvrtok, piatok a sobota)
Kaštieľ Coburgovcov, Jelšava (Slovensko)

48°37'54.4"N 20°14'07.2"E

UPOZORNENIE:
Kaštieľ je momentálne v procese pamiatkovej obnovy a je v štádiu "stavby" - pred vstupom do objektu sa musí každý návštevník zapísať a potvrdiť, že si uvedomuje túto skutočnosť a vstupuje do objektu je na vlastné nebezpečie. Návštevníci podujatia berú na vedomie, že usporiadateľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené na majetku a zdraví návštevníkov.

Z každej zakúpenej vstupenky bude určitá suma venovaná na obnovu kaštieľa.

Doprava

Automobil

Parkovanie priamo pred kaštieľom (bude vyznačené)

Autobusové spojenie

Viac info o autobusovej doprave tu.

Festival bude zabezpečovať zvýhodnenú autobusovú prepravu na trase z Bratislavy dňa 14.7. o cca 10hod. a späť 17.7. o cca 10hod.
nahlasovanie cez formulár: https://forms.gle/bJMdd7fTrjUP5cAt6

Ubytovanie

Penzión Poľovný dom (priamo v Jelšave)
http://ubytovanie.einzeraty.sk/ubytovanie/3375-penzion-polovny-dom
E-mail pre rezervácie: anna.pribolova @ gmail.com
Tel.: +421907287211 (SJ, AJ)
+421918631477 (maďarský jazyk)
Pokiaľ si chcete zabezpečiť ubytovanie priamo v Jelšave a nechcete využiť kemp, odporúčame tak urobiť čo možno najskôr, nakoľko po ubytovaní môže byť v sezóne dopyt.

Ubytovanie v okolitých obciach:

Hotel Hrádok, Jelšava (cca 10 km od kaštiela) - neďaleko Ochtinskej aragonitovej jaskyne
https://www.hotelhradok.sk/ubytovanie/

Penzion Flipper (cca 7 km)
http://www.flipper.sk/cennik

Penzion Psota (cca 7 km)
http://www.hostinecpsota.sk/sluzby/ubytovanie/

Mamut Revúca (cca 12km)
https://www.mamutrevuca.sk/

Penzión Harmónia (cca 12 km)
raňajky zahrnuté v cene izby
http://www.harmonia-revuca.sk/ubyt.html

Penzión Skalná ruža (cca 17 km)
http://bit.ly/2lSqYxk

TAXI

NewTaxi Revúca - 0911 456 999
jazdí cca do 02:00
pre jazdy v noci vo štvrtok 14.7. je potrebná predošlá rezervácia do 23:00

Sprchy

na festivale budú k dispozícií sprchy.

Jedlo/nápoje

Priamo na kaštieli sa bude dať zakúpiť pivko, vínko, nealko nápoje, jedlo pre vegetariánov aj mäsožrútov.

Platby

Na mieste budú prijímané platby iba v eurách, ako je predaj jedla/nápojov/merch.

Vstupenky

1. vlna - 40€ - SOLD OUT!
2. vlna - 45€, s výletom 50 € - do 30.6.2022

vstupenka na festival + výlet po sakrálnych pamiatkach Gemera za 50 € cez GoOut -->

--> https://www.hradbysamoty.org/tickets

Predpredaj

--> https://www.hradbysamoty.org/tickets

Vstupenky na mieste

v prípade nevypredania festivalových lístkov bude možné zakúpiť vstupenky aj na mieste.

Zvieratá

Môžete si svojich domácich miláčikov vziať so sebou, je však potrebné si na nich dohliadnuť a dbať na čistotu. Každý majiteľ je zodpovedný za svoje zviera.

Deti

Pokiaľ ste už rodičmi a chcete si svoje ratolesti vziať na festival so sebou, deťom do 13 rokov bude umožnený vstup na festival zdarma v sprievode rodičov, pokiaľ tak uznáte za vhodné. Deti od 14-18 rokov v sprievode rodičov za 50% ceny vstupenky.

Ostatné

Majte prosím na pamäti, že sa festival odohráva v priestoroch historického objektu, preto vynášajte odpad len do miest k tomu určených. Nepohadzujte kelímky od nápojov a cigaretové nedopalky voľne po areále, ani iným spôsobom nepoškodzujte priestor. Veríme však, že návštevníci tohto festivalu sú dostatočne kultúrne uvedomelí.
Návštevníci zakúpením vstupenky berú na vedomie, že usporiadateľ nezodpovedá za poškodenie, stratu alebo krádež akéhokoľvek majetku návštevníkov napr. stany, predmety v nich odložené, predmety, ktoré majú pri sebe alebo na sebe.

O kaštieli

Coburgovský kaštieľ v Jelšave

Národná kultúrna pamiatka sa nachádza na námestí v tesnej blízkosti
hlavnej cesty na trase Košice – Brezno.
Kaštieľ je rozsiahly trojpodlažný, v niektorých častiach dvojpodlažný, štvorkrídlový objekt. Vonkajšie rozmery pôdorysu sú 85 x 47 m,
čo predstavuje 2 220 m2 zastavanej plochy.
Vnútorné nádvorie kaštieľa má rozmery 50 x 20 m.

Z histórie kaštieľa...
Pri zapisovaní urbára Muránskeho hradného panstva v auguste 1573 zaznamenali,
že v zemepanskom meste stál „spustošený dom Kráľovského Majestátu“
s priliehajúcimi poľami v jeho bezprostrednej blízkosti. Na základe tejto
poznámky o pozemkoch pri dome možno jednoznačne preukázať, že išlo
o objekt na mieste dnešného kaštieľa.
Existencia polí v tesnom susedstve rezidencie sa totiž od 17. storočia
spomínala pravidelne, pričom ich časť bola premenená na ovocnú záhradu.

 Výstavba dvojpodlažného objektu s drevenou pavlačou - začiatok 17. stor.
 O 30 rokov neskôr - výstavba opevnenia kaštieľa - hradbového múru s dvojicou dvojpodlažných hranolových nárožných bášt - západnej a severnej. V baštách boli na dvoch podlažiach štrbinové strieľne pre ručné palné zbrane a sprístupňovala ich drevená ochodza.
 Počiatky renesančného kaštieľa sa spájajú s majiteľom panstva Muráň, do ktorého patrila Jelšava, gemerským županom a rytierom Zlatej ostrohy Jurajom Széchym (†1625).
 Po smrti Márie Drugethovej (†1643), vdovy po Jurajovi, postupne celé panstvo prevzal manžel ich dcéry Márie Széchyovej (1610 †1679), známej ako Muránska Venuša, hlavný fiľakovský kapitán, kráľovský komorník a radca gróf František Wesselényi (*1605 †1667), neskôr uhorský palatín.
 Šľachtická svadba Márie Széchy s Františkom Wesselényim sa konala začiatkom augusta 1644 a pravdepodobne sa odohrávala v kaštieli.
 Po smrti palatína Wesselényiho a následnom odhalení ním zorganizovaného sprisahania sa do podozrenia dostala aj pozostalá vdova Mária Széchyová. Postupne sa začala konfiškácia jej majetkov.
 Zemepanské mesto Jelšavu s miestnym kaštieľom stihla Mária pred konfiškáciou ochrániť – tento majetok založila košickým jezuitom 14. decembra 1669 za 33 333 uhorských zlatých a 33 denárov.
 Okolo kaštieľa bola priekopa, na zač. 18. stor. sa spomína zdvíhací most.
 Od 80. rokov 17. storočia začal o komplex bývalých gemerských wesselényiovských statkov prejavovať záujem hlavný kapitán preddunajských vojsk gróf Štefan Koháry (*1649 †1731), ktorý 2. augusta 1694 dostal súhlas od cisára Leopolda I. s odkúpením mesta Jelšava a kaštieľa od košických jezuitov.
 Kaštieľ poškodený a vyrabovaný prechodmi vojsk, v čase povstaní Imricha Thökölyho a Františka II. Rákócziho, začal Štefan Koháry po roku 1711 opravovať.
 Veľkolepú neskorobarokovú prestavbu kaštieľa začal hontiansky hlavný župan gróf Mikuláš Koháry (*1721 †1769), ktorú nikdy nedokončil a už súčasníkmi bola označovaná ako málo stabilná.
 Mikuláš sa významne angažoval v armáde, v roku 1759 bol vymenovaný za brigádneho generála, o čom svedčí výzdoba v trojuholníkovom štíte – reliéfna kompozícia vojnových trofejí s iniciálami v strede štítu (tympanónu).
 V júni 1795 v Jelšave vypukol požiar, ktorý zasiahol aj samotný kaštieľ. Následne vykonané opravy viedli len k zachovaniu predošlého stavu nedokončenej barokovej prestavby.
 Pokračovatelia rodu prestavbu nikdy nedokončili a kaštieľ slúžil hlavne ako sídlo správy majetkov a obydlie koháryovských úradníkov a zamestnancov.
 Knieža František Koháry (*1760 †1826), posledný mužský člen rodu, si v svojej poslednej vôli želal, aby boli všetky dedičské práva prenesené na jeho dcéru kňažnú Antóniu Koháryovú (*1797 †1862) a jej manžela princa Ferdinanda Sachsen-Coburg-Gotha (*1785 †1851). Princ Ferdinand za právo zdediť koháryovské panstvá Muráň, Sitno a Čabraď zaplatil rakúskemu cisárovi Františkovi I. 225 000 zlatých konvenčnej meny.
 Posledným majiteľom kaštieľa z rodu Coburgovcov bol Ferdinand von Sachsen Coburg-Gotha (*1861 - †1948). Po štúdiách pôsobil v armáde, kde získal hodnosť nadporučíka. Jeho záľubami bola botanika, poľovníctvo, cestovanie. Po obnovení bulharského štátu sa v roku 1887 stal bulharským panovníkom, v roku 1908 bulharským cárom. Po 1. svetovej vojne musel abdikovať a opustiť Bulharsko, žil striedavo v Coburgu, Viedni, Sv. Antone a na Prednej Hore.
 Kaštieľ po celý ten čas slúžil ako sídlo správy coburgovských majetkov.
 Po konfiškácii majetkov v polovici 20. stor. kaštieľ naďalej poskytoval zázemie lesnému hospodárstvu, napr. filiálke Semenárskeho závodu Štátnych lesov, Štátnej horárskej škole, neskôr poľnohospodárskemu učilišťu.
 V zadnej časti kaštieľa užívali byty rodiny aj s deťmi, tie sa však v priebehu 70-tich rokov priebežne vysťahovali a kaštieľ už v zlom technickom stave začal chátrať.
 V 80-tich rokoch došlo k rekonštrukcii krovu a osadila sa medená strešná krytina, v tom čase stále štátny majetok. Ostal však bez účelu využitia a stal sa terčom vandalov.
 V 90-tich rokoch sa zmenili vlastnícke vzťahy a kaštieľ prešiel do vlastníctva Mesta Jelšava.

Hlavný zdroj informácii: Mgr. Tomáš Janura,
Kaštieľ v Jelšave z pohľadu historického vývoja, 2014,
IN: Architektonicko-historický a umelecko-historický výskum

Kaštieľ a jeho súčasnosť...

 Kaštieľ bol tri desaťročia opustený bez účelu využitia a postupne chátral.
 Mestu Jelšava však jeho osud nie je ľahostajný. Keď sa nenašiel vhodný kupca pre tento rozsiahly objekt, začali sa podnikať kroky na jeho postupnú záchranu.
 V roku 2015 sa vlastník zapojil do Národného projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva.“ Finančne podporený Ministerstvom kultúry SR a z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Začali sa záchranné práce a kaštieľ sa podarilo v krátkom čase dostať do stavu, kedy je ako pamiatka prezentovateľný verejnosti už počas pamiatkovej obnovy.
 Prvé kultúrno-historické podujatie „Kováčske umenie pre jelšavký kaštieľ“ sa na nádvorí a v priestoroch kaštieľa uskutočnilo v jeden augustový víkend roku 2015 a vzbudilo veľký záujem širokej verejnosti (viac ako tisíc návštevníkov v priebehu víkendu).
 Druhé kultúrno-spoločenské podujatie na seba nenechalo dlho čakať a akcia „Vianoce v jelšavkom kaštieli“ opäť ponúkla miestnym i návštevníkom z okolia nevšedný zážitok a spríjemnenie sviatočných chvíľ.
 Na postupnej záchrane a obnove kaštieľa za finančnej podpory zo štátneho rozpočtu sa pokračuje aj v roku 2016 a vlastník sa bude o dotácie a granty uchádzať aj v ďalších rokoch.
 Prezentácia objektu počas pamiatkovej obnovy tiež dostáva zelenú a Mesto Jelšava v priestoroch kaštieľa priebežne pripravuje rôzne kultúrne podujatia.
 Viac informácii na internetovej stránke www.jelsava.sk
 V prípade záujmu o priebežné informácie o pripravovaných podujatiach i priebehu pamiatkovej obnovy sa môžete zaradiť do databázy na e-mailovej adrese kastiel@jelsava.sk V prípade registrácie do databázy uveďte prosím o aký druh informácií máte záujem.