Milan Adamčiak

Slovakia

KÔŇ
Milan Adamčiak vo svojej veľkej hračke spája 2 inšpiračné zdroje - antickú kultúru (Homérove a Vergíliove eposy) a tradíciu zobrazovania koníkov v ľudovej tvorbe.
Inštalácia reaguje na médiami vytváraný nezmyselný pocit ohrozenia a bojuje s ním hravou formou.

Milan Adamčiak (*1946, † 2017) bol slovenský konceptuálny umelec, autor vizuálnej poézie, hudobník, skladateľ a muzikológ.
Absolvoval Konzervatórium v Žiline a následne Filozofickú fakultu UK v Bratislave (odbor hudobná veda).

V rokoch 1972 až 1992 bol pracovníkom Slovenskej akadémie vied.
Venoval sa vizuálnej poézii, grafickým partitúram, akčnému umeniu, performance, experimentálnemu komponovaniu.
Bol viceprezidentom Európskeho kultúrneho klubu na Slovensku.
Spolu s Petrom Machajdíkom a Michalom Murinom v roku 1989 založil avantgardný súbor Transmusic comp., ktorý okrem množstva vystúpení na Slovensku hral aj na festivaloch v Nemecku, Rakúsku, Česku a pod.
Posledné koncerty súboru s Milanom Adamčiakom sa konali na podujatí Art's Birthday 17. januára 2016 v pražskom Veletržnom paláci a na festivale Pohoda 2016.