KASHA POTROHOSH

Ukraine

KASHA POTROHOSH je ukrajinská umelkyňa pôsobiaca v Bratislave, kde študuje na VŠVU. Jej tvorba sa zameriava najmä na intermédiá, no pokrýva široké spektrum aktivít a projektov - jej tvorba siaha od fotografie cez maľbu až po performance. Okrem iného aktívne pôsobí v performance skupine MAPSN. Témy, ktoré Kasha skúma, sa dotýkajú subjektívneho prežívania rodovej roly, autoterapie, ako aj reflexie širších sociálnych, feministických a environmentálnych tém. Často a rada využíva médium textilu ako kamufláž či odraz sociálneho maskovania.
Kasha pracuje s rôznymi médiami, jej tvorba je kontext- a priestorovo špecifická. Často pracuje s hudbou, textilom, prírodnými materiálmi, pričom do svojich praktík zapája aj diváka.
Jej umenie je jemné, intímne a kritické voči mocenským štruktúram a toxickým manipuláciám. Počas interakcií je pre ňu dôležitý starostlivý prístup k publiku, a občas v rámci ostrej kritiky násilia vstupuje do role obete a preberá na seba všetky bremená (aj od obetí).