HLUKOVA SEKCE

Slovakia / Czech Republic

HLUKOVA SEKCE
kolaborácia toho najlepšieho z domácej hlukovej scény. PAREGORIK + rbnx + 900piesek + DRÉN + NOISE MORTANNA (a možno ešte nejakí tí hlukári) si zahučia, zahlučia a ohlučia vaše ušné bubienky. Uvidí sa, koľko rachotu unesú poistky vo vinárni tento rok!!!