Gotická cesta

Slovakia

V náväznosti na spoluprácu s združením Čierne Diery z roku 2017 pokračujeme v podobnom projekte s združením Gotická Cesta a predstavovaním krás Gemera.
Počas festivalu sa budú môcť návštevníci tentokrát zúčastniť aj výletu po sakrálnych pamiatkach Gemera, ktoré sú bežne pre turistov v kraji neprístupné. Výlet bude obsahovať aj odborný výklad a v jednom z kostolov na Vás čaká aj hudobné prekvapenie.
Taktiež pripravujeme výstavu s prezentáciou sakrálnych pamiatok Gemera.

Trip s Gotickou Cestou ->
Gotická cesta je na Gemeri rozdelená do okruhov, ktoré majú geografický charakter a odzrkadľujú dostupnosť pre návštevníka v priebehu jedného dňa. Jelšavský okruh ponúka veľkú variabilitu stredovekých sakrálnych stavieb - od zreštaurovanej románskej rotundy v Šiveticiach so zachovanými maľbami z 13. st., cez gotické kostoly v Rákoši, Chyžnom až po monumentálny kostol v Kameňanoch, ktorý po rokoch výskumov odkrýva svoju bohatú históriu. Celodenná lektorská exkurzia prinesie návštevníkom hlbšie znalosti o historickom vývoji celého Gemera, významného regiónu, o ktorom dnes bežná verejnosť nemá dostatok informácií. Autenticky zachované sakrálne pamiatky sú najlepším miestom na vysvetlenie súvislostí medzi cirkevným a svetským, ekonomikou a kultúrou, umením a vierou. Na strednom Gemeri je tento príbeh čitateľný aj po storočiach práve vďaka zachovaným nástenným maľbám, vytvorených prevažne technikou pravej talianskej fresky.

Toskánsko na Gemeri: Stáročné fresky zamaľovali protestanti vápnom, vďaka tomu prežili

Bludárium – Revúcka vrchovina (Gotická cesta Malohontu)

Peter Koska & Peter Palgut │ Gotická cesta je cieľ │ KONFERESKA III

Gemerská Gotická cesta vás prenesie v čase, objavte poklady ukryté na stenách stredovekých kostolov