Ivan Csudai

Slovakia

Ivan Csudai (* 18. august 1959, Svodov) je slovenský akademický maliar, grafik, ilustrátor, reštaurátor, rockový hudobník, spevák, hudobný skladateľ, hudobný producent, textár a vysokoškolský pedagóg s titulom profesor.

Ako výtvarník sa v širšom kontexte zaraďuje medzi kľúčových predstaviteľov slovenskej maliarskej postmoderny, ktorí nastúpili na scénu v polovici 80. rokov. Vo svojej tvorbe využíva výrazové prostriedky charakteristické pre abstrakciu, neoexpresionizmus a popart. Na konte má vyše 70 autorských a viac než 200 skupinových výstav doma i v zahraničí. Jeho diela sú zastúpené v približne 20 verejných zbierkach. Je účastníkom viacerých sympózií a študijných pobytov, ako aj laureátom niekoľkých cien.

Ivan Csudai sa paralelne venuje i hudobnej dráhe, ktorej začiatky sú spojené s domácou alternatívnou rockovou skupinou Sleepy Motion. V rámci sólovej kariéry dlhodobo spolupracuje so skladateľom Martinom Burlasom. Vo svojich artrockových skladbách sa tiež uplatňuje ako autor lyrických textov, ktoré sú výlučne v angličtine. Jeho spevácky prejav sa vyznačuje introvertným, meditatívnym rozpoložením a neexaltovaným barytónovým hlasom. Csudai doposiaľ participoval na celkovo desiatich albumoch.

Okrem výtvarníctva pôsobí profesijne ako pedagóg na Katedre maliarstva Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (VŠVU), kde pod jeho vedením vyrastá nová generácia úspešných výtvarníkov. Je zakladateľom a vedúcim 4. ateliéru, ktorý reflektuje nové trendy v maľbe po roku 2000 s plnou akceptáciou digitálnych technológií. Žije a tvorí v Bratislave.

wiki