PETROLIO

Italy

Experimentálny one man projekt, ktorý vytvoril P.
Petrolio založil v roku 2015 Enrico Cerrato, hudobník, ktorý už nejakú dobu pôsobí na metalových, industriálnych a jazz/noisových scénach. Za tri roky mal Petrolio minimálne 120 koncertov po celej Európe. V januári 2018 vydal pre kanadský label Low Noise Prod. nové ep obsahujúce tri piesne vytvorené pre predstavenie so súčasnou divadelníčkou Angelou Teodorowsky. Slovenská premiéra.

CANDOR BLANCO - P E T R O L I O

NERONATALE

PETROLIO QDVFHUH#IROOH#DQFRUD#XQ#JLRUQR PLAYED IN ISOLATION