Opened-eye hallucination

Slovakia

Opened-eye hallucination
Ľudia by si mali byť všetci rovní, nie všetci sa však na svet dívame rovnako, preto je tu interaktívna inštalácia, ktorá sa snaží priblížiť svet ľudí ktorý sa pravidelne stretávajú s javom zvaným Closed-eye hallucination alebo closed-eye visualizations (CEV). CEV spájané či už s poruchou očnej sietnice alebo pričastým užívaním psychadelických drôg, má štyri úrovne.

Level 1: Visual noise
Level 2: Light/dark flashes
Level 3: Patterns, motion, and color
Level 4: Objects and things

Pričom pri poslednej úrovni človek nedokáže rozlíšiť realitu od halucinácie.Návštevníci si na sebe budú môcť otestovať prvú úroveň CEV - Visual snow, prostredníctvom tridsiatich obrazoviek.

Blackwood Incident A4