MATÚŠ LÁNYI

Slovakia

MATUS LANYI
1981, Spišské Podhradie, Slovakia

Výstava s názvom Relikviár 2233 po Kr. modeluje futuristickú predstavu ikonografickej podoby statusu operačného systému, ako nositeľa nového mytologického posolstva „ranej doby digitálnej“. Ústredným objektom výstavy je futuristický relikviár pripomínajúci monopost formuly. Jeho podoba fiktívne demonštruje snahu o etabláciu novej duchovnej formy – terapie ľudstva v novom technologickom svete. Výstava poukazuje na jav, ako technologické možnosti ovplyvňujú vnímanie toho, čo sa nachádza za hranicou jeho poznania a súvisí s vnímaním teologického mýtu alebo transcendencie a aké sú formálne prieniky nového technologického jazyka s mytologickým alebo náboženským.