MAŠINDOG

Slovakia

MAŠINDOG
- je vizuálny umelec, ilustrátor, komiksový výtvarnik, dizajner, animator alebo aj vj...
Na festivale sa Mašindog s hlavou jeleňa predvedie ako VJ a to je všetko čo Ti treba vedieť.

TVOJOPTIKSANEPOTESI
PETITMORT
KRVASMRT

lil comrade episode 01 wrong turn