LUBO MIKLE & rbnx

Slovakia

Lubo Mikle, MFA (1982)
Born in Bratislava, Slovakia
Currently lives and works in Bratislava, Slovakia

Ľubo Mikle sa narodil v Bratislave v roku 1982. V rokoch 2000 – 2006 študoval u prof. Juraja Meliša na Katedre Socha, objekt, inštalácia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Pracuje prevažne s médiom sochy, zvukového objektu a inštalácie. Vo svojej tvorbe spája prvky recyklácie s industriálnymi motívmi, deštrukciu s transformáciou a konštrukciou, jeho sochy majú často monumentálnu mierku. Rád spolupracuje so zvukovými umelcami a s performermi. Žije a tvorí v Bratislave.

Tobias Potočný a.k.a. rbnx sa narodil v Bratislave v roku 1979. Zvukovej tvorbe sa profesionálne venuje od roku 1998. V roku 2009 absolvoval odbor zvuková skladba na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Okrem práce zvukára sa aktívne venuje experimentálnej hudbe. Žije a tvorí v Bratislave.
moderný, uvoľnený, súčasný, širokospektrálny, inteligentný, obskúrny, experimentálny, unikátny, kvalitný, originálny, ojedinelý,
.. slová, ktoré často charakterizujú elektronickú hudbu. ťažko ale rbnx