Line Gate

Slovakia

Hudba v Prahe usadeného projektu Line Gate sa opiera o základ tvorený ninerovým drónom, na ktorom sú navrstvené minimalistické, repetitívne vokálne a husľové linky. Mnohonásobné opakovania jednoduchých motívov môžu sústredenému poslucháčovi navodiť hypnotický stav.

Line Gate @ F5 Fidlidom Sessions