Kundy Crew

Slovakia

WORKSHOP
Ľudovo-tvorivá skupina Kundy crew vznikla v roku 2010 ako (takmer) náhodné zoskupenie dvoch nahnevaných dievčat, ktoré sa rozhodli zobrať svojim starým mamám aj tú poslednú zábavku a začali vyšívať.
Vo svojich výšivkách sa venujú témam feministickým, antifašistickým, mizantropickým, vážnym, smiešnym, aktuálnym.
Krížiková výšivka, ako tradičná technika, ktorú si pre zaznamenávanie svojich posolstiev zvolili, v sebe nesie určitý konzervativizmus. V tomto spojení sa ale stáva nositeľkou radikálnych posolstiev a pomáha vytvárať nové „tradície“, ktoré nie sú založené na predsudkoch a stereotypoch.
Kundy crew majú dnes štyri členky a za sebou výstavy vo viedenskej a budapeštianskej Knoll galerie - ako súčasť skupinovej výstavy „unicorn is more than nation“, v pražskej NTK v rámci výstavy „Xenofilia“. V lete ste mohli vidieť ich samostatnú výstavu “Nemala provokovať“ v pražskej galérii Artwall. Spolupracovali ako autorky aj s projektom Potulná galéria.
Ich výšivky sa dostali na nálepky, na tričká.
Na festival pripravujú workshop