KLAUDIA KOSZIBA

Slovakia

Klaudia Kosziba je maliarka, ktorá žije a pracuje na Slovensku. Študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde od roku 2008 vedie Ateliér mal+by na Katedre
maliarstva.                                 
Kosziba vo svojej tvorbe programovo obchádza schopnosť vytvárať ilúziu túžby po určení a zmysluplnosti minulosti - času, kedy vznikol originál, času, ktorý odkazuje na namaľovaný výjav a času, ktorý si vyžaduje spojenie s umeleckým dielom. Jej maľba osciluje medzi psychologickou melodrámou, alegóriou prírodnej fantastiky a filozofujúcim pohľadom. Motívy ako krajina, predmety a ľudia neexistujú sami osebe, pretože ich podoba sa stále mení. Reverzibilita v obrazoch dominuje nad interpretačným zámerom. Jej diela sa nachádzajú prevažne v súkromných zbierkach.