Karel Braun and The Black Magic

Czech Republic

Karel Braun and The Black Magic je formálně mladý sólový projekt, který spojuje především hudbu a poezii.

Martin Karvay nebo Karel Braun je především výtvarníkem, který ve své tvorbě vychází z magie svého životního prostoru - Český Ráje, Kokořínska, historické Prahy. A především pak z fantasy, surrealismu a art brute. To vše jsou pak stavebními kameny jeho hudebních kompozicí, které jsou spíše více krajinami a horizonty, než hudbou v klasickém slova smyslu. Karel Braun tvoří zvukem a slovem tedy spíše obraz, nebo lépe řečeno soundtrack, o snovém světě.

Karel Braun studoval ve škole čar a kouzel, kde pronikl do tajů bílé magie. Byl však svedem černým řemeslem. Stal se falešným guruem a začal plést lidem hlavy. Pomocí konspiračních teorií, ezoterických pseudovznešených povídaček, díky hypnóze, hlukové hudbě a hlavně poezii, která je spíše zaříkáváním, svádí hledače pravdy a duchovna na scestí. Zaplétá je do pavučiny svých proklatých plánů jak zničit svět. Zavádí nevinné do bažiny své nemocné duše.