JARMILA MITRÍKOVÁ & DAVID DEMJANOVIČ

Slovakia

Mladá umelecká dvojica Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič prerazila na výtvarnej scéne predovšetkým prostredníctvom malieb vytváraných s použitím techniky pyrografie. Jedno z týchto diel sa umiestnilo na prvom mieste súťaže VÚB Maľba roka v roku 2011.

Po štúdiu na košickej ŠÚV absolvovali štúdium na VŠVU v Bratislave, kde diplomovali v roku 2011. Mitríková (*1986) študovala v ateliéri keramiky u Ivice Vidrovej a v ateliéri maľby u Ivana Csudaia. Demjanovič (*1985) študoval v ateliéri intermédií u Antona Čierneho. Aj keď se obaja úspešne venujú odlišným formám umenia, spolu ich spája spoločný projekt vypaľovania pyrografií.

Vo svojich dielach pracujú s viacerými motívmi spojenými s našim geopolitickým priestorom: kresťanské a pohanské tradície, mysticismus, poverčivosť a poverové rozprávanie, história a jej mystifikácie, verejné masové spoločenské udalosti, folklór a folklorizmus, nacionalismus… Pri tvorbe svojich obrazov často využívajú naratívne postupy z historických figurálnych kompozícií a krajinomalieb. Pravidelne vystavujú na Slovensku aj v zahraničí a absolvovali rezidencie vo Švajčiarsku či Holandsku. Sú zastúpení vo viacerých zbierkach, napr. v zbierkach Slovenskej národnej galérie, Nitrianskej galérie, Novohradského múzea a ďalších.

TATRANSKÝ FUTURIZMUS / Mitríková & Demjanovič

Artist Stalk (Martin Špirec, Jarmila Mitríková & Dávid Demjanovič), 25. 10. 2017

Mitrikova Demjanovic, PechaKucha Night Bratislava Slovak Artist Selection, 28.4.2015

Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič