Fero Király vs. Philip Glass

Slovakia

Fero Király hraje Philipa Glassa na stredovekom organe v rámci exkurzie s Gotickou cestou.

- promoval na škole VŠMU v Bratislave. Király vo svojej tvorbe často využíva hraničné experimentálne polohy, venuje sa live codingu, vytvára si vlastné
softvéry a rád spolupracuje s inými umelcami so zmyslom pre humor. Verejnosť ho najviac pozná ako hráča na klávesové nástroje, ktorý na Slovensku a v zahraničí – sólovo alebo so svojim materským súborom Cluster ensemble – interpretuje diela súčasných skladateľov, prevažne Philipa Glassa a Steva Reicha.
Vytvoril sériu workshopov pre deti s názvom Soundring, v ktorých používa hudobný nástroj Zvukodrom. Je autorom interaktívnej knihy pre učiteľov hudby PIANORA, ktorá pozostáva z hudobných a zvukových hier a experimentálnej hudby. Je členom rôznych medzinárodných súborov ako Cluster Ensemble, VENI ensemble, Király & Zabkova, Námestie Republiky, Dirt Ensemble, Urban Hudak a iných.

Fero Kiraly - Dances (trailer)

Philip Glass - Two Pages (organ - Fero Kiraly, visuals - Jan Sicko)

KRAA #6: Festival skutočne súčasnej hudby