Emília Rigová

Slovakia

sa narodila v roku 1980 v Trnave. Je to vizuálna umelkyňa, ktorá pracuje predovšetkým s objektom v kontexte inštalácie, performance a site-specific intervencií. Využíva možnosti 2D obrazu ako počítačovej grafiky s počiatočnými bodmi v klasickej maľbe. Obsahom jej práce je skúmanie intersubjektivity emocionálneho zážitku, modifikovaného špecifikami sociokultúrneho prostredia. Jej ústrednými témami sú kultúrne a sociálne stereotypy, alter ego, rómska identita a psychológia jednotlivca. Študovala na Katedre sochárstva Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde v roku 2011 získala titul PhD. za prácu Sochárstvo ako metalepsia v digitálnom veku. Medzi jej aktivity patria výstavy, kurátorstvo, vzdelávanie a publikovanie. Vyučuje sochárstvo, multimédiá a intermédiá na Katedre výtvarných umení na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde žije a tvorí. Svoje práce vystavuje na Slovensku a intenzívne aj v zahraničí. Z jej samostatných výstav môžeme spomenúť napríklad Čohani z Koni Ajlend (2020) v bratislavskej Kunsthalle alebo Icons of the Periphery (2019) Gandy Gallery; Lost Forest (2018) v berlínskom ERIAC (Európsky rómsky inštitút pre umenie a kultúru); Lost Identity (2018) v MQ21 vo Viedni alebo Revive / Purano Hanogos (2020) v Artvist Lab, Praha atď. Medzi Skupinové výstavy, ktorých sa zúčastnila patrí FUTUROMA (2019) na bienále v Benátkach (kurátor Daniel Baker). S Petrou Hanákovou bola spolu-kurátorkou výstavy Keres Kultura! / Robíme kultúru! (2019 – 2020) v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici. V roku 2018 získala Cenu Oskára Čepana a Roma Spirit 2018.