EMA ŠÚTOVCOVÁ

Slovakia

„Makať, makať, makať, nie je čas sa flákať.“

maska zobrazuje partu – časť slávnostného ľudového kroja. Parta mala za úlohu ženu
okrášliť, ale „pátra partu“ sa stala v tomto prípade akousi maskou, ktorá zahaľuje celú
hlavu ženy a nedovolí tak zahliadnuť jej krásu a ani žene vidieť okolitý svet.

Ema Šútovcová

NARODENÁ
10. 10. 2000, Bratislava
VZDELANIE
2020 Vysoká škola výtvarných umení,
Hviezdoslavovo nám, 811 08 Bratislava
2016–2020
Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru,
Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava
2013–2016
Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika,
Grösslingová 48, 811 08 Bratislava
2007–2013
Základná škola s materskou školou Za kasárňou,
Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava

PROJEKTY
2019 Hendikup.sk — výstavný projekt pre charitatívne účely,
výklady OC Dunaj (Bohéma bar)
2021 Sirotinec Modra — Repetícia a diferencia, kolektívna výstava mladých tvorcov
2022 Generácia Z: Krása nevídaná — spoluatorský divadelný projekt tolerancie,
DPOH Bratislava
Veľký nádych — participácia na pohybovo-hudobno-výtvarnej inštalácii
Jozefa Vlka a Stanislavy Vlčekovej
Slovenská tepláreň — Don’t live in illusion, videoinštalácia
2021-2023
rozUMENIE — vlastný výtvarný projekt a práca s deťmi na 1. stupni ZŠ