Dead Janitor

Slovakia

Súboj s nespavosťou. To boli začiatky hudobnej cesty Braňa Findrika, jeho jedinečnými polyrytmami ohybaná chladná oceľová elektronika s industriálnymi perkusiami. Chirugický je výraz, ktorý asi najlepšie popisuje jeho prístup k zložitým melodickým štruktúram, pretkaných s oscilujúcimi sub-basmi a záhadnými trojrozmernými pazvukmi.

dead janitor - drift