Boris Sirka

Slovakia

Leviathan, CGI animácia, 2015
Video je audiovizuálnou úvahou o drapérii, ktorá pokrýva neprítomné telo.
Záhyby látky, ich dynamika a autorská hudobná skladba vyjadrujú premenlivosť a strach z pominutia, ktorý vnímame ako súčasť ľudskej túžby. Nostalgiu a sentiment vyvažuje “večný” erotický náboj v slučke nenaplniteľného príbehu, extáza bez vyvrcholenia. Georges Didi-Huberman so svojou esejou Ninfa moderna
(esej o spadnutej drapérii) je tu len okrajovou postavou.

text: Lucia Gregorova Stach

Leviathan (teaser trailer)