Mladá literatúra na hradbách

Slovakia

Čítačka mladých autorov súčasnej mladej literatúry
Tomáš Janešík, Dorota Suránová, Hoang Anh Nguyen a Michala Patrícia Kelová, štyria ľudia, ktorých okrem lásky k literatúre spája aj literárna súťaž Medziriadky. Práve na nej sa všetci umiestnili, (v kategóriách prózy aj poézie), dostali na letnú školu literatúry, tu sa spoznali a skamarátili.
Individualita každého sa odzrkadľuje aj v ich tvorbe- čítačka teda bude z každého rožka troška- v Tomášových básňach nachádzame problematiku dnešnej spoločnosti, konzumu a urbanizácie, Dorota sa opiera o pocity vykorenenia, hľadania a hĺbania o svojom mieste v dnešnom svete. Anička sa, v niečom podobne ako Dorka, vo svojej próze venuje (často vtipným spôsobom) vietnamskej komunite na Slovensku a životu v nej- stereotypom, svojimi dojmami a nachádzaní identity v dvoch kultúrach, ktoré ju ako tvoria.
Čítaním a diskusiou sprevádza Michala Patrícia Kelová.