Michala Patrícia Kelová

Slovakia

"Volám sa Michala Patrícia Kelová, pochádzam z Bratislavy, kde aktuálne študujem na VŠVU katedru intermédii. Poézii sa venujem od detstva- prvé básničky som napísala už na základnej škole, aktívne píšem od strednej školy.
Vo svojich básňach sa venujem najrôznejšej a širokej škále tém- najčastejšie sa vraciam k vnímaniu prírody a prírodných procesov kontrastujúcimi s procesmi mňa, autorky, či v básňach pracujem s témou hľadania samého seba vo vnímaní času a rôznych priestorov. Nachádzam sa tak všade a nikde, vždy a nikdy. Poéziou zachytávam všetky emócie a pocity, všetky vnemy, v básňach, ale napríklad aj piesňových textoch či krátkych lyrických obrazoch, uchopujem a spoznávam svoje vnútorné prežívanie, všetky veľké emócie, ktoré často nedokážem navonok prejaviť."