KLAUDIA KOSZIBA

Slovakia

Klaudia Kosziba je maliarkou a pedagogičkou na VŠVU v Bratislave. Od roku 2008 vedie Ateliér maľby, ktorý prebrala po prof. Jánovi Bergerovi. Členenie plochy obrazov, výrazná redukcia farebnej škály, význam (či absencia) figúry vypovedajú o senzitívnosti autorky smerom k ľudským vzťahom, o preciťovaní okolitého prostredia. Námety čerpá práve z neho. Prerastajú z popisnosti a melanchólie do fatálnej nezvratnosti procesu, ktorý zachytávajú. Aj naoko potlačené detaily pôsobia neprehliadnuteľne a zväčša práve tie sú nositeľom leitmotívu zobrazovaného. Maľba tak dostáva nové významové roviny, ktoré je potrebné postupne (a permanentne) odkrývať. Obrazy sú nositeľmi silných emócií, ktoré sa autorke darí prenášať aj na diváka.

zdroj: artycok.tv

Klaudia Kosziba