DOMINIKA BREČKOVÁ

Slovakia

Už v detstve sa chcela vymaniť z klasického stereotypu postavenia ženy v spoločnosti, vnímanej najmä na vidieku, ako „žienky domácej“. Hľadala ženské hrdinky, ktoré našla nielen v bežnom živote, ale aj umení. Vrúcny vzťah k ázijskej kultúre, bojovým umeniam a obdiv k ženám – hrdinkám ju priviedli spojiť tieto záujmy do svojej tvorby.