Kazehito Seki & Säkkikangas

Japan / Czech Republic

Kazehito Seki je hlasový, vokální umělec. Používá svůj hlas organicky, bez použití elektroniky. Přesto vytváří nebývale ostrý zvuk. Demonstruje ale i pružnost hlasu, oscilující v mikrosekundě mezi jemnými frekvenčními vlnami a brutálním bílým šumem. V minulosti působil na japonské hardcore / noise scéně a vystupoval s kapelami Omawarisan a Ameri B.C. Nowadays. Nyní žije převážně v Berlíně, vystupuje sólově (Self Toxication), v duu (BNSU) či v různých kolaboracích, věnuje se také workshopům netradičních vokálních technik.
V ohnisku zájmu Martina Režného (Sakkikangas) bylo vždy experimentování se zvukem, nejrůznějšími nástroji a zdroji zvuku, improvizace a environmentální aspekty hudební tvorby. Při společném vystoupení s KS bude živě samplovat se zapojením modulárního syntezátoru.