ANGEL EPILEPSIA

Slovakia

"Petržalka"

Lehce ezoteričtější dvojče známého hlukového inženýra Dréna. Základem je jednak rytmický industriál se širokou paletou rychlostí i nebezpečností frekvenčních výpadů, ale především imaginativní podmazy a neurotické ambienty. A především, meditace u Angel Epilepsia léčí rakovinu jménem civilizace!

ANJEL
Meno anjel (hebr.: מלאך male'ách; gr.: ἄγγελος angelos) nie je menom prirodzenosti, ale menom funkcie; znamená posol. Je to nadprirodzená duchovná bytosť podriadená Bohu slúžiaca človeku. V iných náboženstvách viacerým bohom.

Nie sú v dostahu nášho obyčajného vnímania; žijú v inom svete. Spôsob ako si ich ľudia predstvujú, si stále žiada vracať sa k prameňom náboženského symbolizmu.

EPILEPSIA
Epilepsia (hovorovo padúcnica) je neurologické ochorenie charakterizované opakovanými záchvatmi, ktoré sú vyvolané abnormálnym signálovým "výbojom" v mozgovej kôre. Príčin je veľké množstvo: nádory, úraz mozgu s jeho poškodením a následnou jazvou, rôzne metabolické a vývojové poruchy a podobne. Rovnako záchvaty môžu mať rôznu formu: od typických "veľkých" záchvatov - tzv. "grand mal" s bezvedomím, kŕčmi, pomočením a pohryznutím jazyka až po veľmi nenápadné formy, ktoré sa prejavujú len krátkou stratou vnímania okolia.

Liečba je v prvom rade medikamentózna, v ťažkých prípadoch sa pristupuje k chirurgii alebo implantácii elektrostimulátorov, ktoré "rušia" patologický výboj.

ANGEL EPILEPSIA live im Venster99 (30.10.2015)

Angel epilepsia - "Basic Deficiencies"