V0NT ||| Thübten Yeshe se znovu nenarodil, ani tobě se to nestane