Vyšehrad

Czech Republic

Jednočlenný hudebně – vizuální, experimentální projekt Vyšehrad ve své tvorbě propojuje několik žánrů. V dílně lokalizované v nejstarším pražském osídlení tak vzniká dark ambient, dungeon synth, lofi – blackmetal, industrial, a mnoho dalších netradičních žánrů.
Témata, kterým se Vyšehrad věnuje odkazují k prehistorii lidstva, k původu národů, ke kontroverzním stránkám lidského života a duše, k různě vnímaným historickým událostem. Písně Vyšehradu popisují snové putování a výpravy do neznámých končin krajiny i našich myslí. Hudba projektu, která často vzniká přímo na místě, je vždy nějakým způsobem myšlenkově svázána s daným místem, jeho historií či emocemi, které vyzařuje.