Stavros Papadopulos

Slovakia

V projekte ide o živelnosť a telesnosť prejavu extenzívnych hlasových techník založených na improvizácii, hravosti a komunikácii medzi účinkujúcimi.
Ahudobná platforma skúmajúca ľudský hlas v rôznych subjektovo-objektových konšteláciách.
Anna Čonková je absolventka herectva alternatívneho a bábkového divadla na DAMU Praha, pôsobila v rôznych kamenných či alternatívnych divadlách na Slovensku a v Čechách.

Stavros Papadopulos Kraa! 2017