Stavros Papadopulos

Slovakia

Ahudobná platforma Anny Čonkovej skúmajúca ľudský hlas v rôznych subjektovo-objektových konšteláciách.
Samota bolí, a preto si na Hradby prizvala skladateľa a performera Matúša Bolku, s ktorým vytvorili kompozíciu pre dva rytmičáky a kusy primitívnej elektroniky na motívy Dvořákovej Rusalky.

Stavros Papadopulos Kraa! 2017