Šimon Chyla

Slovakia

ŠIMON CHYLA - LEBKY
art exhibition
Spôsobom, ako sa umelecky a remeselne vyjadriť a tiež objekom môjho záujmu v tvorbe sú v súčastnosti lebky. No neberiem ich ako symbol smrti, respektíve už ich neberiem ako symbol smrti, už ich beriem ,,len,, ako hmotu vytvarovanú do jedinečného, originálneho a krehkého tvaru a už len málokedy ma napadne, že bola účasťou tela nejakého zvieraťa, ktoré sa preháňalo po horách, lúkach, prériách, ľudských domácnostiach alebo aj pralesoch. Ten tvar je to, čo púta moju pozornosť a túžba preniesť ho do dreva, ktoré mi je blízke ako materiál, vďaka ktorému sa viem prejaviť. Pri ztvárnení lebky do dreva sa môj výber neorientuje na konkrétny druh či lokalitu výskytu zvieraťa, ale riadim sa výlučne príťažlivosťou tvaru objektu. Samotný tvar zatraktívnim tým, že ho zvačším v istej mierke, alebo si sánky lebiek prispôsobím tak, aby vynikol tvar čeľustí. Lebka sa teda stáva akousi hmotou, ktorá je príťažlivá svojou formou-tvarom. To znamená, že spektrum vytvorených lebiek sa pohybuje od lebiek zvierat tunajších, cez exotické až po vyhynuté. Práca za posledné tri roky zahŕňa prevažne lebky, ktoré tvorím výlučne z dreva. Drevo, ktoré spracujem do podoby lebky je formované hlavne dlátami a teda tradičným rezbárstvom. Rozmerovo väčšie lebky sú vyrezané motorovou pílou. Použité dreviny závisia od tvorenej lebky. Ak sa jedná o lebky väčšieho rozmeru, je použité topoľové drevo a nie len kôli tomu, že táto drevina sa v značnej miere vyskytuje v oblasti kde žijem. Hlavným dôvodom je, že topoľ dorastá do veľkých rozmerov, a teda mi poskytuje „veľký formát“. Pri menších drevených objektoch používam skoro bez výnimky javorové drevo, ktoré mi dáva možnosti ukázať sochárske zručnosti, kedže táto drevina je dostatočne tvrdá a húževnatá, tým pádom vhodná na tvorbu aj tých najmenších detailov. Cieľ tvorby je podčiarknutý farbou tejto dreva, pretože tá vytvorí akýsi očný klam, kedy divák pochybuje, či sa jedná o skutočnú kosť, alebo perfektné prenesenie tvaru lebky do dreva. Tento dojem u diváka, je pre mňa východiskom a satisfakciou."