Richard Marco

Slovakia

Richard Marco (* 1994) síce patrí k najmladšej generácii umelcov na Slovensku, ale vďaka svojej maliarskej technike inšpirovanej historickou maľbou, v zaujatí bytostnými otázkami človeka a kombináciou s vizuálnym jazykom fotografie už patrí k výrazným solitérnym autorom v médiu maľby. Už počas štúdia v roku 2020 na Vysokej škole výtvarných umení na katedre maľby vstúpil na umeleckú scénu výraznou samostatnou výstavou Silentium v Galérii mesta Bratislavy a po ukončení školy pokračoval v prezentácii svojej tvorby samostatnou výstavou Léthé v Nitrianskej galérii a výstavou Revenant v Station Gallery. Prezentoval sa na skupinových výstavách v galérii v Liptovskom Mikuláši a v Bratislave. Je zastúpený v súkromných zbierkach doma aj v zahraničí.